Klicka på bilden för att läsa om Fred! på bokförlaget Max Ströms hemsida.Under 2009 arbetade jag som redaktör för bokprojektet Fred! 100 röster mot våld och krig. Boken gavs ut av Bokförlaget Max Ström och trycktes i 150000 exemplar. Den skickades gratis till alla Sveriges 123400 sextonåringar i september 2009. Boken belönades med Sveriges mest prestigefyllda fredspris, Ickevåldsfondens konstnärspris och Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens Eldh-Ekblad-pris.
Klicka på bilden för att läsa mer om Ickevåldsfondens konstnärspris i ett nytt fönster. Klicka på bilden för att läsa mer om Eldh-Ekblad-priset ett nytt fönster.